SZKOŁY FILOZOFICZNE
 
CYNICY
- filozofia cynicka wywodzi się z Grecji, powstała w V w. p.n.e.
- znani cynicy: Antystenes z Aten, Diogenes z Synopy, Krates z Teb
- nazwa szkoły wywodzi się prawdopodobnie od gimnazjum Kynosarges w Atenach, gdzie nauczał Antystenes, bądź od przezwiska psy (pies - grec. kynos) nadanego cynikom od właściwego im zwyczaju publicznego załatwiania wielu potrzeb, również fizjologicznych. Zwykłym Psem nazywano na przykład Antystenesa.
 
Filozofia cyników była pierwszym systemem z całego szeregu greckich filozofii życia. Cynicy programowo odrzucali rozważanie zagadnień z teorii bytu i teorii poznania koncentrując się prawie wyłącznie na etyce. Dla cyników jedną wartością godną analiz filozoficznych była cnota. Wszystko inne było im obojętne – łącznie z szeroko rozumianą wiedzą.
 
Według cyników jedynym prawdziwym dobrem i celem życia jest sama cnota, a wszystko inne powinno być dla człowieka całkowicie obojętne. Prowadziło to do wniosku, że wszystko poza cnotą jest całkowicie niepotrzebne, bo ona sama całkowicie wystarcza do osiągnięcia pełni szczęścia. Wszystko inne odciąga człowieka od prób osiągnięcia i zrozumienia prawdziwej cnoty i dlatego jest w istocie złem. Aby osiągnąć stan cnoty należy wobec tego całkowicie zobojętnieć na wszystko inne. Ostateczną konsekwencją takiego rozumowania stało się przyjęcie zasady, że stan doskonałej obojętności jest równoważny prawdziwej cnocie.
 
Obojętność ta była rozumiana przez cyników jako rodzaj całkowitej abnegacji swoich osobistych potrzeb. Bogaci cynicy przystępując do szkoły rozdawali majątek, a jedyna własność, jaką posiadali to chiton, kij oraz charakterystyczna dla nich torba wędrowca na drobne przedmioty. Żywili się oni czym popadnie, pili zimną wodę, mieszkali w przygodnych schronieniach. Oprócz tego obojętność ta polegała na oderwaniu się i lekceważeniu tradycji, wszelkich struktur społecznych i powszechnie przyjętych obyczajów.
 
Z założeń tych zrodził się program życia „wedle natury”. Cynicy potępiali wszelkie formalne struktury społeczne i państwowe nawołując do ich bojkotowania. Głosili, że nie ma czegoś takiego jak „społeczeństwo” – są tylko indywidualni ludzie, z których każdy jest wart tyle samo niezależnie od tego, jakie miejsce zajmuje w hierarchii społecznej. Interesem i celem każdego człowieka powinno być indywidualne dążenie do osiągnięcia cnoty w rozumieniu cynickim, w którym to dążeniu uczestniczenie w życiu społecznym może tylko przeszkadzać.
 

Coś dla ciekawych świata:
- www.alpajda.eu i www.brefa.eu – co nieco o paradoksach
- wierzysz w UFO? - www.one-x.eu
- www.wot-if.eu – jak ludzie zachowują się w ekstremalnych sytuacjach…
- www.inteligencja.eu – nic dodać nic ująć
- wszystko co powinieneś wiedzieć o dotacjach – www.dotacja.eu
- odkryj podwodny świat na www.diving.eu
- www.tanzania.eu – najpiękniejszy kraj Czarnego Lądu
- www.relax.pl – największa baza noclegowa w Polsce

  

Chcesz wyjechać do pracy za granicę? Wejdź tutaj i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć przed wyjazdem – www.hotjobs.eu !